Vilka är Discover Botkyrka?

Discover Botkyrka är en allmännyttig ideell förening, partipolitisk obunden och dess ändamål är att främja och utveckla turismen och besöksnäringen, primärt i Botkyrka, genom ändamålsenliga aktiviteter och verksamheter. Föreningen skall aktivt söka samarbete med kommuner, företag, organisationer, myndigheter och andra som har intresse för ändamålet.

Föreningen kan bedriva verksamhet enligt ändamålet via helägt aktiebolag.

Kontakt

E-post: kansliet@discoverbotkyrka.se

Vi stödjer Discover Botkyrka